Școala Gimnazială

„Mihai Viteazul”

orașul Boldești-Scăeni

RESURSE MATERIALE

12 săli de clasă;
 •  4 laboratoare
  • §  fizică
  • §  chimie
  • §  biologie
  • §  informatică
 •  sală de sport
 •  teren de sport
 •  cabinet şcolar de asistenţă psihopedagogică
 •  cabinet profesor itinerant
 •  bibliotecă
 •  sală de consiliu/sală de festivităţi
 • materiale şi mijloace didactice (calculatoare, videoproiectoare, camere foto digitale, camera video, copiatoare)