Școala Gimnazială

„Mihai Viteazul”

orașul Boldești-Scăeni

Cabinetul Scolar de Asistenta Psihopedagogica

 

Consilier  şcolar:  Nica Raluca Aurelia, profesor – sociolog Motto:

Uneori suntem siguri, alteori căutăm certitudinea. Uneori înţelegem, alteori căutăm sensuri. Uneori suntem hotărâţi, alteori indecişi. Important este că în faţa problemelor nu suntem singuri şi că putem oricând cere un ajutor, un sfat, o părere, o oglindire obiectivă a existenţei noastre.

                                                                                                        Raluca Nica Consilier şcolar Prezentarea cabinetului –         înfiinţat în 1999; –         situat la etajul al II-lea Dotare: – calculator, imprimantă; – teste psihologice: – cărţi de specialitate, reviste; – jucării; – mobilier; Beneficiari : –         elevi, profesori, părinţi Zona de competenţă: –         Scoala Gimnazială ”Mihai Viteazul”, orașul Boldeşti – Scăieni; –         Scoala Gimnazială nr.2, orașul Boldeşti – Scăieni; –         Liceul Tehnologic ”Teodor Diamant”, orașul Boldeşti – Scăieni; Obiective: • Consiliere şi orientare în carieră a elevilor, • Consilierea elevilor: – individuală (probleme de viaţa personală, rezolvarea conflictelor, autocunoaştere,etc.) – de grup (intercunoaştere, comunicare, negocierea conflictelor, stimularea creativităţii) • Asistenţa psihopedagogică a cadrelor didactice, prin furnizarea de informaţii relevante, prin facilitarea accesului la lucări din domeniul psihologiei şi pedagogiei, în vederea proiectării pedagogice optime a activităţii didactice şi educative; • Consilierea familiei în vederea atingerii unui climat educativ propice pentru elevi; • Partneriate în proiecte educaţionale extraşcolare pentru stimularea creativităţii şi a cooperării; Programe derulate anual :
  • Program de prevenire a violenţei;
  • Program de orientare şcolară şi profesională;
  • Program de prevenire a consumului de droguri;
  • Program de consiliere a părinţilor;
  • Program de prevenire a abandonului şcolar.