Școala Gimnazială

„Mihai Viteazul”

orașul Boldești-Scăeni

DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE