Școala Gimnazială

„Mihai Viteazul”

orașul Boldești-Scăeni

Viziunea si misiunea Scolii Gimnaziale ”Mihai Viteazul”, orasul Boldesti-Scaeni

Viziunea

Scoala noastrǎ va fi întotdeauna locul unde toţi copiii îşi vor defini şi dezvolta personalitatea, pǎrinţii vor gǎsi un partener de calitate în  educaţie, iar educatorii vor oferi tuturor  ştiinţa de a reuşi .

MISIUNEA ŞCOLII

Scoala Gimnaziala „Mihai Viteazul”, orasul Boldeşti-Scaeni îşi propune: 1) Să ducă mai departe tradiţia, prestigiul şi performanţa şcolii, îmbogǎţind şi perfecţionând an de an imaginea acesteia; 2) Să asigure accesul egal şi sporit la educaţie al tuturor copiilor printr-un parteneriat autentic cu familia ; 3) Să asigure tuturor elevilor premisele integrării active în societate şi a adaptării flexibile la schimbare; 4) Să respecte şi sǎ valorifice pozitiv diferenţele, sǎ promoveze toleranţa şi echitatea în toate demersurile educative formale, informale şi non-formale 5) Sǎ formeze competenţele « bunului cetǎţean » – informat, responsabil şi implicat.  PLIANTUL ȘCOLII